Onder Oktoberfest Dongemond wordt verstaan de stichting geregistreerd in het handelsregister onder nummer 20169550. Stichting Oktboberfest Dongemond. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Stichting Oktoberfest Dongemond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u invoert door een aanvraag te plaatsen op deze website middels het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
 • Cameratoezicht / Videobeelden

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@oktoberfestdongemond.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Oktoberfest Dongemond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@publipush.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Oktoberfest Dongemond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren en te factureren.
 • Om toegangsbewijzen, consumptiemunten of andere bestelde artikelen bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Oktoberfest Dongemond bewaart uw persoonsgegevens, om administratieve redenen, 7 jaar in verband met de wet Fiscale Bewaarplicht Belastingdienst. Uw persoongegevens vallen onder de basisgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Oktboberfest Dongemond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Oktoberest Dongemond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto- en video-opnames:

Oktoberfest Dongemond maakt foto- en videomateriaal voor-, tijdens en na het Oktoberfest Dongemond en tijdens evenementen die hiermee verband houden. Door deelname aan deze evenementen geeft bezoeker toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Oktoberfest Dongemond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikte met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Oktoberfest Dongemond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oktoberfestdongemond.nl

Wijzigingen in de Privacyverklaring:

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatste wijziging: 29 oktober 2019